سامانه خدمات کارکنان


  • بازنشستگان و موظفين و همچنین عضو قراردادی خدماتی و افراد دارای مدارک زیر دیپلم كه داراي رايانامه دانشگاه تهران نيستند از اين طريق و با نام كاربري و كلمه عبور قبلي به سامانه وارد شوند.

  • بازنشستگان و موظفین محترم لطفا برای اطلاع از فیش کامل خود به سایت سازمان بازنشستگی به آدرس cspf.ir رجوع کنید .

  • كاربران محترم مي توانند مشكلات خود در استفاده از سایت حکم و فیش حقوقی را در سامانه http://its3.ut.ac.ir ثبت و پيگيري نمايند